Emocja

Emocja jest to wiele bardzo skomplikowanych zjawisk, będą­cych syntezą subiektywnego doświadczenia, zachowa­nia ekspresyjnego i aktywności neurochemicznej.

Choć psychologowie nie znaleźli dotąd prostej i zarazem wy­czerpującej definicji emocji, to jednak generalnie zgodzili się, że emocje niosą ze sobą – w różnym stopniu – świadomość własnego otoczenia czy sytuacji, reakcje cielesne oraz zachowania związane ze zbliżaniem się bądź wycofywa­niem. Współcześni badacze ujmują często emocje w 3 skład­nikach – fizjologicznym, ekspresyjnym i doświadczeniowym, a każdy z nich można badać w kategoriach struktur i funkcji.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz