Eugenika

Eugenika, system poglądów głoszących możliwość do­skonalenia cech dziedzicznych człowieka.

Pierwszy, szczegółowy wykład zasad eugeniki opracował F. Galton, któ­ry w Hereditary Genius (1869) proponował system aranżowania małżeństw pomiędzy wybitnymi mężczy­znami a bogatymi kobietami, mogący doprowadzić do wykształcenia utalentowanej rasy. W 1883 wprowadził on termin eugenika i propagował jej korzyści do śmierci. W XX w. poglądy eugeników były ostro krytykowane już od lat 30. i  zostały całkowicie zdyskredytowane po tym, jak nazi­ści wykorzystali założenia eugeniki jako teoretyczną podstawę do wymordowania Żydów, Cyganów, homoseksualistów i  osób chorych umysłowo. Zainteresowanie eugeniką wzrosło ponownie w latach 50. ze względu na rozpoznanie dzie­dzicznego przekazywania niektórych chorób. Osiągnięcia współczesnej medycyny i genetyki spowodowały po­jawienie się roszczeń eugeników do identyfikowania i  eliminowania niepożądanego materiału genetycznego, mimo że wielu chorych na schorzenia genetyczne może prowadzić względnie normalne życie. Społeczeństwo sprzeciwia się propozycjom różnych programów eugenicznych – od tworzenia banków nasienia mężczyzn wy­bitnie wartościowych pod względem genetycznym do ewentualnego klonowania ludzi – traktując je jako nie­uzasadnioną ingerencję w prawa natury i widząc możli­wość nadużyć, np. przez reżimy dyktatorskie.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz