Eutanazja

Eutanazja jest to inaczej zabójstwo z litości; działanie, w wy­niku którego w bezbolesny sposób doprowadza się do śmierci osobę znajdującą się w stanie ciężkiego kalec­twa lub cierpiącą na nieuleczalną, ciężką chorobę.

Pra­wodawstwo większości państw nie dopuszcza eutanazji i wg. prawa jest ona traktowana jako morderstwo (gdy do śmierci osoby chorej przyczynia się inna osoba) lub sa­mobójstwo (gdy osoba chora sama doprowadza do swo­jej śmierci). Dzisiejsze prawodawstwo wielu krajów eu­ropejskich zawiera zapisy umożliwiające łagodne traktowanie oskarżonych o eutanazję oraz uwzględnianie licznych okoliczności łagodzących.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz