Fizykoterapia

Fizykoterapia jest to dziedzina medycyny zajmująca się le­czeniem poprzez stosowanie zabiegów fizykalnych (m.in. ćwiczeń, gimnastyki, masażu) oraz działanie na orga­nizm różnymi postaciami energii wytwarzanymi za po­mocą specjalnych aparatów.

Celem fizykoterapii jest uśmierzenie bólu, poprawa lub zachowanie czynności poszczególnych narządów (ruchomości czy siły) oraz poprawa czynno­ści wybranych obszarów. Do badanych cech należą siła mięśniowa, zakres ruchomości w stawach, pojemność oddechowa i koordynacja ruchowa. Najczęściej stoso­wane metody lecznicze obejmują ogrzewanie, masaż, przykładanie prądów elektrycznych oraz trening czyn­nościowy. Od 1970 środki te uzupełniono m.in. o po­radnictwo psychologiczne i terapię zajęciową, które sto­sowane kompleksowo mogą pomóc chorym osiągnąć maksymalne zadowolenie z życia mimo utrzymywania się problemów zdrowotnych.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz