Gamma-globuliny

Gamma-globuliny jest to frakcja białek osocza krwi należą­cych do grupy globulin. CI ludzi do gamma-globuliny należą m.in. przeciwciała (immunoglobuliny) syntetyzowane w od­powiedzi na kontakt z antygenem.

U osób, u których wy­stępuje brak (agammaglobulinemia) lub niedobór (hipogammaglobulinemia) tych białek, częściej występują infekcje; przyczyną tego stanu jest upośledzona zdolność organizmu do produkcji przeciwciał, będących jednym z podstawowych elementów odpowiedzi immunologicz­nej prowadzącej do zwalczania infekcji.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz