Gastroenterologia

Gastroenterologia jest to dział medycyny i specjalizacja le­karska zajmujące się mechanizmami powstawania, dia­gnozowaniem oraz leczeniem chorób przewodu pokar­mowego.

Obecnie lekarze gastroenterolodzy diagnozują i leczą choroby żołądka, jelit, wątroby oraz trzustki. Do najczęstszych zaburzeń, którymi się zajmują, należą m.in. wrzody żołądka i dwunastnicy, nowotwory złośliwe zlo­kalizowane w obrębie przewodu pokarmowego oraz choroby zapalne jelit i odbytu. Zsyntetyzowane w ostatnich latach leki przeciwwrzodowe charakteryzują się na tyle dużą skutecznością w leczeniu choroby wrzodowej żołąd­ka i dwunastnicy, że konieczność leczenia chirurgiczne­go została praktycznie wyeliminowana.

Tags: , , , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz