Głód

Głód jest to znaczny i długotrwały niedobór pożywienia, pro­wadzący do utrzymującego się uczucia głodu, będący przyczyną wzrostu liczby zgonów, a nawet wyniszczenia populacji.

Głód może dotyczyć wszystkich grup ludności żyjących na obszarze dotkniętym klęską – choć po­szczególne grupy mogą cierpieć w różnym stopniu – lub tylko określonych klas społecznych. Przyczyny głodu mogą być różne, ale dzieli się je zwykle na naturalne (mające związek z funkcjonowaniem przyrody) oraz będące po­chodną działań człowieka i jako takie znajdujące się pod jego kontrolą.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz