Gorączka

Gorączka jest to podwyższenie temperatury ciała powyżej nor­my fizjologicznej, będące zwykle objawem choroby.

Wy­stępuje najczęściej w przebiegu chorób zakaźnych, choć jest również jednym z objawów innych zaburzeń, np. cho­rób nowotworowych i krwi czy niedrożności tętnic wień­cowych. Podwyższona temperatura ciała może pojawić się także po silnym wysiłku fizycznym oraz u kobiet pod­czas jajeczkowania.

W prawidłowych warunkach temperatura organizmu człowieka w głęboko położonych obszarach tułowia i gło­wy waha się w granicach 0,5-1 °C w ciągu dnia. Tempe­ratura mierzona w jamie ustnej nie powinna przekraczać 37,22°C, a w odbycie – 37,55°C. Występują również do­bowe wahania temperatury – największe wartości osią­ga ona w późnych godzinach popołudniowych, a najniż­sze we wczesnych godzinach rannych. (J osób z gorączką dzienne wahania temperatury ciała mogą wynosić 2-4°C powyżej wartości prawidłowych. Podwyższenie tempe­ratury ciała jest przyczyną osłabienia i złego samopo­czucia, ale nie stanowi zagrożenia dla życia. Temperatu­ra ciała 42,22°C może być przyczyną wystąpienia drgawek, a następnie zgonu. Podczas wzrostu tempera­tury ciała chory odczuwa zwykle chłód i ma dreszcze, natomiast w trakcie jej spadku pojawia się uczucie ciepła, a skóra staje się wilgotna i zaczerwieniona. W leczeniu gorączki najważniejsze jest określenie przyczyny podwyższenia temperatury ciała. Gorączka łagodna i gorączka umiar­kowana reagują najlepiej na leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz paracetamol, któ­re wywierają wpływ na ośrodki regulacji temperatury cia­ła zlokalizowane w mózgu.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz