Grafologia

Grafologia jest to wnioskowanie o charakterze danej osoby na podstawie charakteru jej pisma.

Teoria wspierająca grafologię głosi, że charakter pisma jest wyrazem osobowości, dla­tego systematyczna analiza sposobu, w jaki formowane są słowa i litery, może ujawniać cechy osobowości. Gra­folodzy zwracają uwagę na takie elementy jak wielkość poszczególnych liter i stopień regularności pochylenia pisma, ornamentacja, kąty i zakrzywienia. Inne podsta­wowe cechy brane pod uwagę to ogólny wygląd i wra­żenie, jakie sprawia charakter pisma, siła, z jaką wy­konuje się górne i dolne pociągnięcia piórem czy dłu­gopisem, oraz gładkość pisma.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz