Grasica

Grasica jest to narząd limfatyczny zaliczany do gruczołów dokrewnych, położony w dolnym odcinku szyi i górnoprzednim klatki piersiowej tuż za mostkiem.

W przeci­wieństwie do innych narządów limfatycznych grasicy rośnie szybko i największą (w stosunku do ciała) objętość uzy­skuje już w trakcie życia płodowego oraz w pierwszych latach życia dziecka. W okresie dojrzewania zaczyna zmniejszać objętość. Ma budowę zrazikową i składa się z 2 płatów położonych z tyłu od tchawicy i poniżej gru­czołu tarczowego. Pokryta jest torebką z tkanki łącznej, oddzielającą płaty, której włókna wnikają również do wnętrza narządu wraz z rozwijającą się tkanką tłuszczo­wą i dzielą go na zraziki, pełniąc rolę podporową dla właściwej tkanki. Przeważającą cz. miąższu grasicy w wieku dziecięcym sta­nowi kora. W okresie dojrzewania płciowego rozpoczyna się stopniowy zanik tego narządu, począwszy od warstwy korowej, która stopniowo staje się coraz cieńsza. Zmniej­sza się liczba limfocytów, zastępowanych przez rozrasta­jącą się w zrębach dzielących zraziki tkankę tłuszczową. W wieku dojrzałym kora nie stanowi już jednolitej pokry­wy dla rdzenia, który ulega też stopniowej inwolucji. Nig­dy jednak nie dochodzi do całkowitego zaniku grasicy i praw­dopodobnie pozostająca jej część wystarcza na potrzeby organizmu. Funkcja grasicy nie została całkowicie wyjaśniona. Pod­stawowa jej czynność ogranicza się prawdopodobnie do wpływu na układ immunologiczny organizmu noworod­ka. Usunięcie grasicy u noworodka prowadzi do znacznego upośledzenia funkcjonowania układu immunologiczne­go (niedobór limfocytów typu T), które kończy się po pewnym czasie zgonem. Usunięcie grasicy u osób dorosłych nie zmienia stanu ich zdrowia.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz