Grypa

Grypa jest to ostra infekcja wirusowa górnych lub dolnych dróg oddechowych, charakteryzująca się gorączką, dreszczami, uogólnionym uczuciem osłabienia, bólami mięśniowymi, bólem gardła, kaszlem, bólem głowy i brzucha.

Grypę wywołują wirusy grypy (Myxovirus influenzae) typu A, B lub C. Zachorowania powodowane są naj­częściej przez wirusy typu A, wśród których wyróżnia się wiele podtypów różniących się od siebie rodzajami bia­łek płaszcza i występujących na różnych obszarach geo­graficznych. Gł. typy wirusów powodują powstawanie bardzo zbliżonych objawów klinicznych, jednak ze wzglę­du na to, że różnią się od siebie pod względem antyge­nowym, zakażenie jednym z wirusów nie uodparnia na zakażenia innymi typami.

Grypa ma tendencję do występowania w cyklicznych epi­demiach na obszarze całego świata. Choroba ta wystę­puje u osób w różnym wieku – najczęściej u dzieci i mło­dzieży – w zimnych porach roku. Wirusy przenoszone są drogą kropelkową. Mają one szczególne powinowactwo do nabłonka rzęskowego górnych dróg oddechowych, tchawicy, oskrzeli i oskrzelików. Okres inkubacji wynosi 1-2 dni, a potem pojawiają się pierwsze objawy choroby to dreszcze, złe samopoczucie, bóle mięśniowe oraz go­rączka (38-40°C). W 3 lub 4 dniu od wystąpienia tych objawów samopoczucie chorego poprawia się, chociaż objawy ze strony układu oddechowego (kaszel, katar) mogą ulec nasileniu, a uczucie osłabienia utrzymywać się jeszcze przez pewien czas. Śmiertelność w przebiegu grypy jest zwykle niska i zależy od różnych czynników, np. typu wirusa czy ogólnego stanu zdrowia chorującej po­pulacji. Choroba ta może skończyć się zgonem wskutek takich powikłań jak zapalenie płuc lub zapalenie oskrze­li, do których dochodzi najczęściej u osób w podeszłym wieku i ogólnym złym stanie zdrowia. Standardowe le­czenie polega na ciągłym pozostawaniu w łóżku oraz stosowaniu leków przeciwgorączkowych. Opracowano szczepionki przeciwwirusowe przygotowane z wyciągów antygenowych określonych szczepów wirusa. Odporność poszczepienna trwa zwykle 1 rok.

Tags: , , , , , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz