Grzybica

Grzybice, choroby powodowane przez grzyby. Zakaże­nia mogą być powierzchniowe, podskórne lub ogólnoustrojowe. Powierzchniowe infekcje grzybicze określa się terminem dermatofitoz. Lokalizują się one zwykle na powierzchni skóry, a wywoływane są przez grzyby z ro­dzajów Microsporum, Trichophyton i Epidermophyton. Dość powszechnie występujące zakażenie grzybicze stóp, tzw. stopa atlety, powodowane jest przez grzyby z rodzajów Trichophyton lub Epidermophyton. Zaka­żenia podskórne, mogące sięgać głębiej do okolicznych tkanek, spotykane są rzadko i charakteryzują się zwykle przewlekłym przebiegiem. Ogólnoustrojowe zakażenia grzybicze pojawiają się czasami u osób względnie zdro­wych. ale najczęściej u osób z upośledzoną odpornością, np. chorych na AIDS. Możliwości skutecznego leczenia ogólnoustrojowych zakażeń grzybiczych są ograniczone, gdyż antybiotyki atakujące komórki grzyba niszczą rów­nież komórki organizmu człowieka. Do względnie sku­tecznych leków zalicza się gryzeofulwinę, amfoterrycynę B i flucytozynę. Flucytozyna stosowana jest zarówno w zakażeniach powierzchniowych, jak i ogólnoustrojowych.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

dermatofitoza.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz