Halucynacja

Halucynacja jest to doznanie spostrzegania obiektów, wyda­rzeń, które w danej chwili nie są dostępne zmysłom.

Halucynacje są w pewnym sensie podobne do złudzeń, z tą jednak różnicą, że powstawanie złudzeń jest stymulowane rze­czywistym obiektem lub sytuacją, która jest w danej chwili postrzegana, lecz postrzeganie to ma postać znie­kształconą.

Halucynacje mogą pojawić się w sytuacji, gdy poziom uwagi na­gle spada, np. z powodu ekstremalnego lęku. Można je także wywołać, oddziałując na mózg w sposób bardziej bezpośredni. Pobudzanie elektryczne różnych obszarów kory mózgowej (np. podczas operacji neurochirurgicz­nej) prowadzi do wystąpienia halucynacji, których podłożem są głęboko ukryte i stłumione doznania znajdujące się w pamięci. Halucynacje są jednak bardzo często wywoływane przez różne substancje o działaniu halucynogennym i mogą niekiedy być przerażające w swojej formie i treści.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz