Hematokryt

Hematokryt jest to badanie laboratoryjne krwi o znaczeniu diagnostycznym, wykonywane często w połączeniu z ba­daniem szybkości opadania krwinek czerwonych (OB).

Większość zakażeń uogólnionych i niektóre zakażenia miejscowe powodują podwyższenie wartości OB (pod­wyższone OB może być jednym z pierwszych objawów nie ujawniającej się jeszcze choroby). Hematokryt należy do jed­nych z najczęściej stosowanych diagnostycznych badań laboratoryjnych. W praktyce przez hematokryt rozumie się stosu­nek objętości elementów komórkowych krwi do całko­witej objętości krwi, często wyrażany w procentach.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz