Hipnoza

Hipnoza jest to specyficzny stan psychiczny charakteryzują­cy się określonymi zmianami fizjologicznymi, na pozór przypominający stan snu, lecz cechujący się funkcjono­waniem świadomości na poziomie odmiennym niż w sta­nie czuwania.

Osoba w stanie hipnoza odbiera swoje wewnętrzne przeżycia jako tak samo ważne jak informacje docierające ze świata zewnętrznego. Reaguje jedynie na polecenia hipnotyzera, a jej odpowiedzi są pozbawione krytycyzmu, automatyczne i nie uwzględniają rzeczywi­stości zewnętrznej, z wyjątkiem tych jej aspektów, na któ­re zwraca jej uwagę hipnotyzer. Postrzega rzeczywistość w sposób narzucony jej przez hipnotyzera – dotyczy to praktycznie funkcjonowania wszystkich jej zmysłów – i postrzeganie to może być w zasadniczej sprzeczności z sygnałami fizycznymi płynącymi z otoczenia. Hipno­tyzer może wpłynąć nawet na pamięć i na postrzeganie samej siebie przez osobę hipnotyzowaną, a skutki jego sugestii mogą zostać przeniesione również na okres po samej hipnoza i na zachowanie się osoby hipnotyzowanej w stanie czuwania. Obecnie hipnoza została oficjalnie uznana za jedną z metod leczenia przez stowarzyszenia lekarzy, psychiatrów, psychologów i stomatologów na całym świecie.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz