Hipochondria

Hipochondria jest to zaburzenie psychiczne charakteryzują­ce się nadmiernym niepokojem o własny stan zdrowia, z tendencją do przekonania o istnieniu ciężkiej choroby na podstawie stwierdzenia obecności mało istotnych ob­jawów i dolegliwości.

Obawy hipochondryków mogą koncentrować się na wyimaginowanych chorobach ser­ca, przewodu pokarmowego czy układu moczowo-płcio­wego. Mogą one dotyczyć jednego lub różnych schorzeń w zależności od przeczytanych artykułów medycznych czy zasłyszanych opinii. Hipochondria może być zaburzeniem izolo­wanym, ale może też współistnieć z innymi zaburzenia­mi psychicznymi. Zaburzenie to występuje z równą czę­stością u kobiet i u mężczyzn, a pierwsze objawy po­jawiają się zwykle w okresie wczesnej dorosłości. W niektórych sytuacjach hipochondria można traktować jako psy­chologiczny mechanizm radzenia sobie, który jest uru­chamiany wskutek nasilenia się stresujących sytuacji ży­ciowych u danej osoby. W leczeniu dobre wyniki daje psychoterapia i terapia behawioralna.

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz