Homeopatia

Homeopatia jest to metoda leczenia popularna w XIX w., wy­korzystująca zasadę „podobne leczy się podobnym” (si­milia similibus curantur).

Zgodnie z tą zasadą chorym przepisywano leki i zalecano sposoby leczenia, które u osoby zdrowej wywoływały objawy zbliżone do symp­tomów stwierdzanych u osoby chorej. W XX w. homeopatia straci­ła na popularności i zaczęła być postrzegana jako me­toda, która koncentruje się na objawach chorób, zamiast poszukiwać ich przyczyn.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz