Impotencja

Impotencja jest to niezdolność mężczyzny do osiągnięcia lub utrzymania wzwodu członka, czyniąca go niezdolnym do uczestniczenia w pełni w stosunku płciowym.

W swym najszerszym znaczeniu termin ten odnosi się do niezdol­ności osiągnięcia podniecenia płciowego i w tym kon­tekście może odnosić się również do kobiet. W praktyce pojęcie to stosowane jest jednak tradycyjnie w odniesie­niu do męskiej niemocy płciowej. Terapeuci leczący za­burzenia seksualne wyróżniają 2 postacie tego zaburze­nia, unikając terminu impotencja, dlatego słowo to (m.in. z powodu negatywnych skojarzeń w rozumieniu potocznym oraz braku jasności w definicji) zostało wyeliminowane ze słownika fachowego.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz