Introwertyk i ekstrawertyk

Introwertyk i ekstrawertyk są to podstawowe typy osobo­wości wg teorii XX-wiecznego psychologa szwajcarskiego C.G. Junga, przedstawione w pracy Typy psycholo­giczne (1921).

Introwertykiem jest osoba skoncentro­wana gł. na własnym wnętrzu, własnych uczuciach i myślach, podczas gdy ekstrawertykiem – osoba interesująca się innymi ludźmi i światem zewnętrznym. Ty­powy introwertyk jest nieśmiały, powściągliwy, ma skłon­ność do kontemplacji i trudności z przystosowaniem się do sytuacji społecznych, a ekstrawertyk – otwarty, po­zytywnie reaguje na inne osoby, jest aktywny, a nawet agresywny i ma skłonność do podejmowania szybkich decyzji. Obecnie typologia ta uważana jest za zbyt uproszczoną, ponieważ nikogo nie da się opisać jako cał­kowitego introwertyka bądź ekstrawertyka. Większość osób mieści się pomiędzy dwoma jungowskimi katego­riami, co oznacza, że są ambiwertykami, u których ist­nieje trudna równowaga między skłonnościami intro- wertycznymi i ekstrawertycznymi i u których jeden z typów zachowań bierze górę nad innymi w zależności od sytuacji.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz