Inżynieria genetyczna

Inżynieria genetyczna jest to ingerencja w strukturę geno­wą komórki lub organizmu w celu modyfikowania funk­cji określonego odcinka DNA.

Termin inżynieria genetyczna oznaczał po­czątkowo szerokie spektrum technik modyfikowania lub manipulowania organizmami poprzez proces dziedzi­czenia i rozmnażania. W ten sposób obejmował zarów­no sztuczną selekcję, jak i wszystkie typy interwencji w naturalne procesy biologiczne za pomocą technik bio­medycznych. np. sztuczne unasiennianie, inseminację, zapłodnienie in vitro, klonowanie czy manipulację ge­netyczną. Obecnie jednak terminem tym określa się znacznie węższą dziedzinę technologii rekombinowania DNA lub klonowania genów, w której cząsteczki DNA z dwóch lub więcej źródeł łączy się w obrębie komórki albo poza nią (in vitro), a następnie wprowadza do or­ganizmów (gospodarzy), gdzie mogą się dalej namnażać. Klonowanie genów stosuje się w celu uzyskania no­wych kombinacji genetycznych mających znaczenie dla medycyny, rolnictwa lub przemysłu. Inżyniera genetyczna pomogła w zrozumieniu wielu teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania i organizacji genów. Dzięki technikom rekombinacji DNA stworzono np. bakterie, które są zdolne do syntezy ludzkiej insuli­ny, ludzkiego hormonu wzrostu, interferonu a, szcze­pionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz innych substancji wykorzystywanych w medycynie klinicznej.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz