Jądro

Jądro jest to parzysty narząd wytwarzający zarówno plemniki, jak i męskie hormony płciowe (androgeny). Jądra leżą w worku mosznowym, położonym bezpośrednio do tyłu od członka (prącia) i do przodu od odbytu.

Każdej, ma kształt owalny, waży ok. 25 g, ma 4-5 cm dł. i 2-3 cm szer. Pokryte jest torebką włóknistą zw. błoną białawą. Wypustki tkanki łącznej odchodzące od błony białawej wnikają w głąb jądra i dzielą je na 200-400 klinowatych zra­zików. Wewnątrz każdego zrazika występuje 3-10 po­skręcanych cewek – zw. kanalikami krętymi – wytwa­rzających plemniki. Plemniki przenoszone są poprzez skurcze mięśniówki w ścianach kanalików do śródjądrza, a następnie transportowane – przez złożoną sieć kana­łów – do najądrza i tam czasowo magazynowane. Nają­drze otacza częściowo tylną część każdego jądra. W rozwoju embrionalnym jądra pojawiają się w dolnej części jamy cia­ła, w pobliżu nerek. Do moszny zstępują ok. 7-8 miesiąca życia płodowego pod wpływem hormonu zw. gonadotropiną kosmówkową, wydzielanego przez łożysko matki. Testosteron przestaje być wydzielany kilka tygodni po poro­dzie, a komórki wewnątrz jądra pozostają niedojrzałe przez okres wczesnego dzieciństwa; w okresie dojrzewania płcio­wego, pod wpływem gonadotropiny wydzielanej przez przysadkę, dochodzi do rozwoju tkanki jądra i staje się ona zdolna do wytwarzania plemników i androgenów.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz