Jęczmień

Jęczmień jest to inaczej jęczmyk; w medycynie, zakażenie jed­nego z gruczołów powieki oka, mające postać jęczmienia ze­wnętrznego lub wewnętrznego.

Jęczmień zewnętrzny to zaka­żenie – zwykle gronkowcowe – gruczołu łojowego na brzegu wolnym powieki. Chore oko staje się nadwrażli­we na światło i obficie łzawi. Zakażone miejsce staje się zaczerwienione, bolesne, a potem nabrzmiewa, przypo­minając krostę lub mały czyrak, z żółtym punktem na środku. Ciepłe okłady przyspieszają pęknięcie jęczmienia i wyda­lenie na zewnątrz ropnej wydzieliny. Jęczmień wewnętrzny to gronkowcowe zakażenie jednego z gruczołów tarczko­wych, stanowiących odmianę gruczołów łojowych, położonych tuż pod wyściółką wewnętrzną powieki (spo­jówką powiekową). Jest bardziej bolesny niż jęczmień zewnętrzny, gdyż występuje pomiędzy gałką oczną 8 płytką włókni­stą w powiece (zw. płytką tarczkową). Przebija się zwy­kle przez wewnętrzną wyściółkę powieki, a nie przez skó­rę pokrywającą powiekę. Ten typ jęczmienia nazywa się czasami nieprawidłowo gradówką (niebolesne obrzmienie gru­czołu tarczkowego mające postać torbieli o zawartości płynnej lub półstałej, zawierającej tkankę ziarninową. tzn. młodą tkankę bliznowatą). Gradówka pojawia się czasa­mi bez widocznej przyczyny oraz jako powikłanie jęczmienia we­wnętrznego.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz