Kardiologia

Kardiologia jest to dział medycyny (także specjalizacja me­dyczna) zajmujący się diagnozowaniem i postępowaniem w chorobach i zaburzeniach pracy serca.

Kardiolodzy utrzymują ciągłość opieki nad pacjentami chorymi na serce, prowadzą badania naukowe i nadzorują leczenie chorób serca, włączając w to wszystkie elementy terapii, a przede wszystkim podawanie leków kardiologicznych, modyfikujących pracę tego narządu. Znaczący postęp w kardiologii w 2 poł. XX w. związany był z opracowaniem no­wych metod chirurgicznego leczenia chorób serca. Do­tyczyło to przede wszystkim chirurgii naczyń wieńco­wych. Rutynowo wykonywane operacje pozwalały na wyeliminowanie zwężeń w naczyniach wieńcowych, sta­nowiących podstawową przyczynę zawału mięśnia sercowego. Pierwsza transplantacja ludzkiego serca zo­stała przeprowadzona w 1967 w RPA przez chirurga Christiana Barnarda, a pierwsze sztuczne serce wszcze­piono w 1982 na uniwersytecie w Utah (USA).

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz