Kolka

Kolka jest to w medycynie, każdy napadowy ból, zwłaszcza powo­dowany skurczem warstwy mięśniowej ścian miedniczek nerkowych lub dróg żółciowych, których ujścia zostają zamknięte.

(J dzieci, gł. karmionych butelką, często wy­stępuje kolka jelitowa, objawiająca się unoszeniem nóg ku górze, niepokojem, nerwowością i nieprzerwanym pła­czem. Kolka może towarzyszyć każdej z postaci zapalenia je­lit lub rozwojowi raka jelit. Kolka spowodowana spastyczny- mi skurczami jelita stanowi częsty objaw zatrucia. Leczenie objawowe obejmuje podawanie leków rozluź­niających mięśnie, np. atropiny.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz