Konflikt serologiczny matczyno-płodowy

Konflikt serologiczny matczyno-płodowy jest to proces im­munologiczny, do którego dochodzi w przypadku krzy­żowania partnerów o niekompatybilnych grupach krwi (dotyczy układu grupowego Rh lub układu AB0).

Wsku­tek niezgodności krwinek płodu z antygenami układu grupowego Rh lub układu AB0 matki jej organizm wy­twarza przeciwciała skierowane przeciw typowi krwi pło­du, atakujące i niszczące jego krwinki czerwone. Konflikt ten powoduje komplikacje, gdy dziecko odzie­dziczy typ krwi ojca – kobieta o krwi z negatywnym od­czynem Rh (Rh-) poślubia mężczyznę o dodatnim od­czynie Rh (Rh+), a ich dzieci dziedziczą odczyn Rh+. W tej sytuacji organizm kobiety wytwarza przeciwciała skierowane przeciw krwinkom czerwonym płodu, w wy­niku czego może dojść do poronienia, śmierci wewnątrzmacicznej płodu lub urodzenia dziecka z ciężką anemią hemolityczną czy żółtaczką. Leczenie polega na stosowaniu przetoczeń wymiennych krwi poprzez trans­fuzję (czasami pełną) zaraz po urodzeniu lub jeszcze w okresie życia wewnątrzłonowego. Niebezpieczeństwo w pierwszej ciąży jest nieznaczne, a wzrasta w kolejnych (ze względu na wzrost poziomu przeciwciał). Brak kom­patybilności typów krwi dotyczy również systemu grup krwi AB0.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz