Kretynizm

Kretynizm jest to inaczej matołectwo, niedoczynność wro­dzona gruczołu tarczowego; zaburzenie endokrynolo­giczne spowodowane niedoborem hormonu gruczołu tar­czowego w życiu płodowym lub wczesnym niemowlęcym, powodujące upośledzenie umysłowe i zahamowanie roz­woju fizycznego.

Kretynizm może być spowodowany brakiem jed­nego (lub kilku) spośród 5 enzymów uczestniczących w syntezie hormonu tarczycy lub brakiem gruczołu tar­czowego (matołectwo beztarczycowe). Małe dziecko z kretynizmem cechuje się: szeroką, spłaszczoną twarzą ze spłaszczo­nym nosem i grubymi wargami, powiększonym językiem oraz pogrubiałą. suchą, pomarszczoną, bladożółtą skó­rą. W młodzieńczym obrzęku śluzowatym – zależnie od wieku, w którym zaczęła się niedoczynność – mogą występować podobne objawy. Przy braku leczenia dziec­ko staje się karłem. Dzięki rozpoczęciu odpowiednio wcześnie właściwego leczenia hor­monami tarczycy i jodem eliminuje się część nieprawidłowych zmian.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz