Krew

Krew jest to płyn ustrojowy pośredniczą­cy w wymianie gazowej, rozprowa­dzający substancje odżywcze do ko­mórek. odprowadzający produkty przemiany materii do miejsca ich wydalenia, przenoszący również hor­mony oraz substancje obronne (krwinki białe, przeciwciała).

Skła­da się z cz. płynnej – osocza (ok. 55% objętości), oraz krwinek czerwonych, krwinek bia­łych i płytek (ok. 45%). Osocze ma barwę słomkową. Za­wiera gł. wodę (90-92%) i białka (6-8%), ale także różne substancje rozpuszczone, np. sole mineralne, elementy odżywcze (glukoza, tłuszcze, aminokwasy), dwutlenek węgla, zbędne produkty azotowe oraz hormony.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz