Migotanie komór serca

Migotanie komór serca, zaburzenie rytmu serca pole­gające na nieregularnym i nieskoordynowanym kurcze­niu się pojedynczych włókien mięśniowych lub więk­szych fragmentów komór serca. Przyczyną migotania komór serca może być zawał serca, porażenie prądem, niedotlenienie, po­ważne zaburzenie elektrolitowe czy zatrucie glikozydami naparstnicy lub adrenaliną. Leczeniem z wyboru jest de­fibrylacja elektryczna serca. Do czasu zastosowania de­fibrylatora należy prowadzić zewnętrzny masaż serca, dzięki któremu z mięśnia usuwa się nadmiar jonów po­tasowych i nagromadzone produkty przemiany materii.

Tags: , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz