Odruch kolanowo-rzepkowy

Odruch kolanowo-rzepkowy jest to inaczej odruch kolano­wy, odruch rzepkowy; nagłe kopnięcie kończyną dolną w odpowiedzi na mocne uderzenie w więzadło rzepki, znaj­dujące się tuż poniżej rzepki.

Przesadny odruch kolanowo-rzepkowy lub jego brak mogą sugerować uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w obrębie trzech środkowych neuromerów lę­dźwiowych rdzenia kręgowego. Odruch ten może być tak­że pomocny w rozpoznawaniu chorób tarczycy.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz