Operacje plastyczne

Operacje plastyczne to zabiegi chirurgiczne polegające na odtwarzaniu lub korekcji części ciała, wykonywane w celu przywrócenia lub poprawy pewnych funkcji or­ganizmu (operacje plastyczne rekonstrukcyjne), poprawy zewnętrznego wyglądu (operacje plastyczne kosmetyczne lub estetyczne), ochrony zdrowia i zapobieżenia rozwojowi niektórych chorób. Operacje plastyczne rekonstrukcyjne stosuje się w leczeniu wrodzonych wad rozwojowych (rozszczepu wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia, wad rozwojowych ręki, np. syndaktylii, wad zewnętrznych cz. układu moczowo-płciowego, np. stulejki, spodziectwa) oraz nabytych zniekształceń czy ubytków, powstałych w przebiegu i podczas leczenia ura­zów lub chorób (gł. ran oparzeniowych, urazów kończyn, zmian chorobowych i ubytków w obrębie twarzy i szyi). We wczesnym etapie leczenia oparzeń stosuje się meto­dy i specjalistyczne techniki transplantacji skóry (po­branej z ciała pacjenta lub od innego człowieka, najczę­ściej ze zwłok) lub hodowli komórek naskórka, w celu pokrycia dużych ubytków powstałych po usunięciu mar­twicy oparzeniowej.

W późniejszym etapie leczenia, zwł. ciężkich i rozległych oparzeń, stosuje się zabiegi korek­cyjne zniekształceń pooparzeniowych, obejmujące pla­stykę skóry, powięzi, tkanki tłuszczowej, ścięgien, ner­wów, mięśni, chrząstek i kości. W operacjach plastycznych rekonstrukcyjnych, takich jak transplantacja części kończyn (np. przenie­sienie palca stopy w miejsce brakującego palca ręki) i replantacja (przyszycie odciętej podczas urazu części cia­ła – palców czy ręki), stosuje się techniki mikrochirurgiczne z użyciem mikroskopu operacyjnego, lup, odpo­wiedniego instrumentarium i szwów chirurgicznych.

Operacje plastyczne kosmetyczne wykonuje się w celu korekty ze­wnętrznych cz. ciała, których wygląd odbiega od przyję­tych norm estetycznych, oraz w celu usunięcia oznak sta­rzenia. Najczęściej poprawia się kształt i wielkość nosa, powiek, warg, uszu, brwi, okolicy podbródka, sutków, brzucha i ud. Korekta polega na chirurgicznym wycięciu części tkanek miękkich (np. w operacjach plastycznych  zmniejszenia lub pod­niesienia opadających piersi) lub twardych (w operacjach plastycznych ko­rekcyjnych nosa lub odstających małżowin usznych), wszczepieniu różnego rodzaju protez, inaczej implantów (np. w operacji powiększenia piersi lub rekonstrukcji pier­si po mastektomii), oraz usunięciu nadmiaru podskór­nej tkanki tłuszczowej.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz