Ortopedia

Ortopedia – inaczej chirurgia ortopedyczna; dział me­dycyny zajmujący się zapobieganiem, rozpoznawaniem i leczeniem wad rozwojowych oraz nabytych schorzeń i zaburzeń czynności układu kostnego i struktur towa­rzyszących (stawów, mięśni). Nowoczesna o. zajmuje się zarówno leczeniem urazowych uszkodzeń kości, mię­śni, stawów, ścięgien, jak i zapobieganiem oraz lecze­niem wrodzonych i nabytych zniekształceń kości. W le­czeniu stosuje się specjalistyczne techniki operacyjne.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz