Oskrzela

Oskrzela – część dolnych dróg oddechowych, stanowią­ca przedłużenie tchawicy. Wyróżnia się oskrzela główne lewe i prawe, będące gałęziami tchawicy, rozpoczynające się na poziomie jej rozdwojenia i kończące we wnęce odpo­wiedniego płuca. Po wejściu do płuca oskrzela główne dzielą się na coraz mniejsze gałęzie, a dochodząc do zrazików płucnych, na drobne oskrzeliki, tworząc wewnątrz płuca drzewo oskrzelowe. Oskrzela główne prawe odchodzi od tcha­wicy pod mniejszym kątem, biegnie bardziej pionowo, sta­nowiąc swego rodzaju jej przedłużenie. Oskrzela główne dzielą się na oskrzela płatowe – prawe na górne, środkowe i dolne, le­we na górne i dolne. Każde z oskrzeli płatowych dzieli się na­stępnie na oskrzela segmentowe; łącznie wyróżnia się po 10 oskrzeli segmentowych w każdym płucu.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz