Osteoporoza

Osteoporoza, uogólniona choroba metaboliczna kości, charakteryzująca się postępującym ubytkiem masy kost­nej i upośledzeniem mikroarchitektury tkanki kostnej, a w konsekwencji zwiększoną łamliwością i podatnością kości na złamania, nawet przy niewielkim obciążeniu. Wy­różnia się postać pierwotną (pomenopauzalną i starczą) oraz wtórną (towarzyszącą innym schorzeniom zasadni­czym). W zaatakowanej kości obserwuje się przerzedzenie i ścieńczenie beleczek kostnych w warstwie gąbczastej, po­szerzenie przestrzeni szpikowych oraz ścieńczenie warstwy korowej. Zmiany chorobowe dotyczą najczęściej trzonów kręgów, kości miednicy, kości udowej i kości przedramie­nia. Zmiany w kręgach stanowią przyczynę obniżenia wzro­stu i charakterystycznego przygarbienia, zwłaszcza u ludzi star­szych. Innym objawem są bóle pleców i krzyża, przede wszystkim w przypadku dłuższego przebywania w pozycji pionowej i noszenia ciężarów. Podstawowe znaczenie w pro­filaktyce osteoporoza ma odpowiednia podaż wapnia oraz ćwiczenia fizyczne. (U kobiet w okresie pomenopauzalnym pomocna jest hormonalna terapia zastępcza. W leczeniu stosuje się kalcytoninę, bisfosfoniany oraz fluorek sodu)

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz