Otępienie

Inaczej demencja; przewlekłe, zwykle postępujące upośledzenie funkcji intelektualnych, spowodowane najczęściej zmianami patologicznymi w mózgu. Występuje głównie u osób w podeszłym wieku, a jednym z pierwszych objawów jest upośledzenie lub utrata pamięci krótkotrwałej. Do innych objawów zalicza się m.in. splątanie, nadmierną drażliwość oraz zaburzenia osobowości. (U osób z otępieniem stwierdza się najczęściej nieodwracalną chorobę mózgu (choroba Alzheimera) o charakterze zwyrodnieniowym. Jednym z jej pierwszych objawów jest utrata pamięci krótkotrwałej oraz upośledzenie wyższych funkcji intelektualnych; w dalszej kolejności pojawiają się m.in. zaburzenia orientacji przestrzennej i czasowej, niestabilność emocjonalna oraz upośledzenie fizyczne i psychiczne. O. może być również objawem innej choroby mózgu o charakterze zwyrodnieniowym – choroby Niemanna-Picka.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz