Otrzewna

Otrzewna, błona surowicza składająca się z dwóch bla­szek, z których jedna wyściela ścianę jamy brzusznej i zw. jest otrzewną ścienną, a druga otacza i daje podparcie trzewiom jamy brzusznej i zw. jest otrzewną. Przestrzeń zawarta między obu blaszkami stanowi jamę otrzewną, będącą w warunkach prawidłowych przestrzenią potencjalną, za­wierającą niewielką ilość płynu surowiczego, niwelują­cego tarcie między przylegającymi i przesuwającymi się względem siebie narządami. Funkcją otrzewnej poza zmniejsza­niem tarcia między przylegającymi narządami jest wspo­maganie utrzymania organów jamy brzusznej we wła­ściwym położeniu, oddzielanie lub łączenie narządów oraz stwarzanie bariery ochronnej przed zakażeniami po­przez nabłonek wyścielający otrzewną, który wraz z plamkami mlecznymi ma dużą zdolność szybkiego wchłaniania ciał obcych.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz