Oziębłość płciowa

Oziębłość płciowa, w psychologii niezdolność człowieka do osiągnięcia orgazmu w trakcie stosunku seksualnego. W potocznym, niemedycznym znaczeniu słowo to jest uży­wane dla określenia różnych zachowań, począwszy od chłodnego sposobu zachowania lub braku zainteresowa­nia dla uczucia czysto fizycznego po awersję do aktu sek­sualnego. Potoczny termin oziębłość obejmuje trzy różne problemy oddzielane przez seksuologów: 1) niezdolność do odczucia jakiejkolwiek reakcji seksualnej; 2) zdolność do osiągnięcia satysfakcji seksualnej tylko z wielkim tru­dem (hyposeksualność); oraz 3) niezdolność do osią­gnięcia orgazmu (anorgazmia). Brak reakcji seksualnych u kobiet i mężczyzn może mieć specyficzne źródła fizycz­ne, jak dzieje się to np. u kobiet, u których występują skur­cze pochwy lub ból w czasie próby odbycia stosunku sek­sualnego. Kobiece reakcje seksualne mogą osłabiać przy­czyny czysto psychologiczne, wywołane konfliktami emo­cjonalnymi spoza relacji seksualnych lub przez niepokój czy inny rodzaj stresu z obrębu takich relacji.

Tags: , , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz