Paranoja

Paranoja, centralny objaw grupy zaburzeń psychotycz­nych, charakteryzujący się występowaniem systema­tycznych urojeń. We współczesnej praktyce psychia­trycznej termin paranoja zarezerwowany jest dla rzadkich, skrajnych przypadków chronicznych, stałych i bardzo systematycznych urojeń. Reszta podobnych przypadków zyskała nazwę zaburzeń paranoidalnych.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz