Patologia

Patologia, dział medycyny zajmujący się przyczyna­mi, mechanizmami, przebiegiem oraz morfologicznymi i czynnościowymi objawami i skutkami chorób. W patologii wy­korzystuje się badanie pośmiertne (sekcje zwłok osób zmarłych z powodu choroby) oraz badania przyżyciowe (wziernikowanie i badanie tkanek pobranych w czasie operacji i biopsji, wydzielin i płynów ustrojowych). Ze względu na mnogość zagadnień, którymi zajmuje się współczesna patologia , wyróżnia się wiele podspecjalności, np. neuropatologię, patologię chorób wewnętrznych czy patologię chorób chirurgicznych. Obecnie, dzięki wykorzystaniu w bada­niach patomorfologicznych i patofizjologicznych nowo­czesnych urządzeń i metod możliwe jest poznanie wielu zja­wisk chorobowych na poziomie subkomórkowym, na bar­dzo wczesnych etapach rozwoju procesu patologicznego.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz