Pedofilia

Pedofilia, zaburzenie psychoseksualne, w którym oso­ba dorosła doznaje pobudzenia i zaspokojenia seksual­nego głównie dzięki seksualnym kontaktom z niedojrzałym płciowo dzieckiem. Pedofil nie potrafi uzyskać satysfakcji w kontaktach seksualnych z dorosłymi i czę­sto ma niskie poczucie własnej wartości, co sprawia, że postrzega aktywność seksualną z dzieckiem jako mniej zagrażającą niż z dorosłym. Większość pedofili to męż­czyźni, u kobiet zaburzenie to zdarza się niezmiernie rzad­ko. W większości krajów zachodnich pedofilia jest prawnie uzna­na za najcięższe przestępstwo na tle seksualnym.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz