Penicyliny

Penicyliny, grupa antybiotyków, wytwarzanych przez pleśnie penicillium. Rozróżnia się penicyliny  naturalne, uzyski­wane na drodze biosyntezy, oraz półsyntetyczne. Penicylina ben­zylowa (lub benzylpenicylina) – jeden z pierwszych i do dziś powszechnie stosowanych antybiotyków – jest produktem szczepu Penicillium notatum. Penicylina benzylowa i penicylina V(v-cylina) to jedyne naturalnie występujące penicyliny, które nadal wykorzystuje się w lecznictwie. Ze względu na małą sta­bilność w środowisku kwaśnym większość penicylin G ule­ga rozkładowi podczas przechodzenia przez żołądek. Ce­cha ta decyduje o podawaniu penicyliny G drogą wstrzyknięć domięśniowych, co ogranicza jej użyteczność. Niektóre z półsyntetycznych penicyliny są bardziej stabilne w środowisku kwaśnym i w związku z tym mogą być podawane doust­nie. Wśród bakterii wrażliwych na penicylinę znajdują się bak­terie wywołujące m.in. zakażenia gardła, zapalenie płuc, zapalenie rdzenia, zgorzel gazową, błonicę, kiłę oraz rzeżączkę.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz