Płaskostopie

Płaskostopie, inaczej stopa płaska; wrodzone lub na­byte schorzenie polegające na spłaszczeniu fizjologicz­nych sklepień stopy, poprzecznego lub podłużnego. Przy­czynami płaskostopia wrodzonego są zaburzenia rozwojowe kości śródstopia, dotyczące ich budowy i/lub ustawienia.  Płaskostopie na­byte statyczne (najczęstsze) powstaje na skutek obniże­nia napięcia mięśni i więzadeł stóp przy jednoczesnym nadmiernym lub długotrwałym obciążeniu stóp, nato­miast płaskostopie nabyte porażenne na skutek porażenia mięśni stóp. Czynnikami sprzyjającymi p. są nadwaga, nosze­nie nieodpowiedniego obuwia oraz długotrwałe pozo­stawanie w pozycji stojącej. Gł. objawy to: ból, obrzęk, bolesne kurcze mięśni, sztywność, bolesne modzele na podeszwach stóp, zniekształcenia kości, niezgrabny chód. U niektórych osób, mimo zmian morfologicznych, nie obserwuje się żadnych dolegliwości. Leczenie zacho­wawcze obejmuje ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp i podudzi; przy poważnych zniekształceniach i dolegli­wościach zaleca się noszenie obuwia i wkładek ortope­dycznych podpierających sklepienia stopy oraz leczenie operacyjne.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz