Płód

Płód, u kręgowców, a zwłaszcza ssaków, zarodek w później­szym stadium rozwoju, od momentu, gdy można rozpo­znać podstawowe morfologiczne cechy gatunkowe. (U człowieka za początek okresu płodowego przyjmuje się arbitralnie 8 tydzień ciąży. W okresie embrionalnym zarodek jest szczególnie wrażliwy na działanie teratogenów, wywołujących rozległe wady anatomiczne. W okre­sie płodowym mogą powstawać jedynie drobne wady morfologiczne i zaburzenia czynnościowe, zwł. ośrodko­wego układu nerwowego. U człowieka samoistne przed­wczesne zakończenie ciąży nazywa się poronieniem (przed upływem 22 tygodnia ciąży lub przed uzyskaniem przez p. masy ciała 500 g) lub porodem przedwczesnym(urodzenie płodu niedonoszonego, po ciąży trwającej krócej niż 280 dni, licząc od pierwszego dnia ostatniej mie­siączki, ale nie wcześniej niż po upływie 22 tygodni cią­ży). Stopień rozwoju płodu do 22 tygodnia ciąży jest zazwy­czaj niewystarczający dla samodzielnego przeżycia poza macicą. Zakończenie ciąży w tym terminie nie rokuje przeżycia dziecka. Zakończenie ciąży ponad 2 tygodnie po wyznaczonym terminie nazywa się porodem po ter­minie (urodzenie płodu przenoszonego).

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz