Płodność i bezpłodność

Płodność i bezpłodność, odpowiednio, zdolność lub jej brak do wydania potomstwa. Płodność odpowiada zdolności do zajścia w ciążę w wyniku normalnej ak­tywności płciowej po roku regularnego współżycia płcio­wego (uważa się. że ok. 80% zdrowych kobiet w wieku reprodukcyjnym powinno zajść w tym czasie w ciążę), natomiast bezpłodność może być zdefiniowana jako nie­możność poczęcia po roku regularnego współżycia płciowego bez stosowania antykoncepcji. Płodność ko­biety trwa od chwili osiągnięcia dojrzałości płciowej do ostatniej miesiączki (menopauzy), która występuje zwy­kle ok. 50 roku życia. Płodność ta odznacza się cyklicznością (dni, w których kobieta może zajść w ciążę, wy­stępują jeden raz w cyklu miesiączkowym, bez względu na jego czas trwania). Komórka jajowa, nie napotkawszy na swej drodze plemnika, obumiera w ciągu 12-24 go­dzin. Biologiczna pełnia płodności mężczyzny trwa śred­nio od ok. 16 roku życia do późnej starości. Czas prze­życia plemników, po opuszczeniu ciała mężczyzny, jest zależny od warunków, w których się znajdują. W sprzy­jających warunkach mogą żyć, zachowując zdolność do zapłodnienia, 3-5, a nawet 7 dni. Bezpłodność dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Statystycznie jedna oso­ba na osiem par jest bezpłodna.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz