Płuca

Płuca, u kręgowców oddychających powietrzem at­mosferycznym, duży, parzysty narząd oddechowy, zlo­kalizowany w jamie klatki piersiowej, odpowiedzialny za dotlenienie krwi. U człowieka każde płuca otoczone jest cien­kim błoniastym workiem surowiczym zw. opłucną i łą­czy się z tchawicą poprzez oskrzele główne i z sercem poprzez tętnice płucne. Płuca to miękki, lekki, gąbczasty, sprężysty organ po urodzeniu wypełniający się natych­miast powietrzem. Zdrowe płuca  pływają po wodzie i pęka­ją przy ucisku, chore płuca toną, tak jak dzieje się to z płuca dziecka, które urodziło się martwe.

Płuca mają kształt połowy stożka i swoim szczytem wysta­je ponad górny otwór klatki piersiowej, natomiast pod­stawą opiera się o przeponę. Wyróżnia się dwie po­wierzchnie: boczną (zw. żebrową) i przyśrodkową (zw. śródpiersiową), oraz trzy brzegi: przedni, tylny i dolny. Wypukła  powierzchnia boczna przylega do żeber, nato­miast na powierzchni przyśrodkowej, na 1/3 jej wysoko­ści, znajduje się zagłębienie zw. wnęką płucną.Każde płuco podzielone jest głębokimi szczelinami na pła­ty. W płucu lewym wyróżnia się dwa płaty, górny i dolny, od­dzielone szczeliną skośną, natomiast w płucu  prawym – trzy płaty, górny oddzielony od środkowego szczeliną po­przeczną i środkowy oddzielony od dolnego szczeliną skośną. Każdy płat dzieli się następnie na segmenty oskrzelowo-płucne, a te z kolei na zraziki. Segmenty to cz. płatów zaopatrzone przez oskrzele segmentowe, w licz­bie 10 w każdym płucu

Zraziki, oddzielone od siebie prze­grodami międzyzrazikowymi, są mniejszymi częściami miąższu płuca, które zawierają oskrzeliki wraz z towarzyszą­cymi odgałęzieniami o cienkich ścianach i grona pę­cherzyków płucnych. Do wnęki płucnej  wchodzą lub z niej wychodzą struktury tworzące korzeń płuca: oskrzela główne, tętnica płucna, ży­ły płucne, tętnice oskrzelowe, żyły oskrzelowe, naczynia chłonne i splot płucny. Oskrzela główne wchodzące do płuc dzielą się następnie wielokrotnie, tworząc tzw. drzewo oskrzelowe. Średnica kolejnych gałęzi oskrzelowych zmniejsza się ostatecznie do mniej niż 1 mm, przy czym gałęzie o średnicy mniejszej niż 3 mm zw. są oskrzelikami. Prowadzą one do najdrobniejszych woreczków powietrznych zw. pęcherzykami płucnymi, w których na­stępuje wymiana tlenu i dwutlenku węgla między prze­strzenią oddechową a włosowatymi naczyniami krwio­nośnymi. Płuca ulegają często zakażeniom i urazom. Niektóre za­każenia mogą powodować zniszczenie rozległych ob­szarów płuc, czyniąc je bezużytecznymi funkcjonalnie. Wy­leczona tkanka płucna staje się zwłókniałą blizną niezdolną do wykonywania czynności oddechowych.

Tags: , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz