Pochwa

Pochwa, żeński narząd płciowy ssaków; mięśniowobłoniasty przewód przyjmujący męskie komórki rozrodcze (plemniki), stanowiący część kanału rodnego, przez który wydalane są produkty menstruacji. U kobiet pochwa, o dł. ok. 9 cm, zlokalizowana jest w miednicy mniejszej, do przo­du od odbytnicy i do tyłu od pęcherza moczowego.Wyróżnia się w jej obrębie ścianę przednią i tylną, a w jej od­cinku dolnym także krótkie ściany boczne. U góry pochwa łączy się z szyjką macicy, a u dołu otwiera na zewnątrz tzw. ujściem pochwy. Kanał pochwy w cz. górnej na przekroju po­przecznym ma kształt cylindryczny, w dalszej części jest spłaszczony przednio-tylnie i na dolnym końcu przybie­ra kształt litery H. Do ściany przedniej w jej górnej cz. przylega szyjka pęcherza moczowego, a poniżej na ca­łej swej długości cewka moczowa. Ujście pochwy zamyka czę­ściowo fałd błony śluzowej zw. błoną dziewiczą, przykryty przez wargi sromowe większe. Do najczęstszych zabu­rzeń dotyczących pochwy zalicza się zapalenia, a także owrzo­dzenia, obniżenie pochwy, rzadziej pęknięcie pochwy i nowotwory pochwy.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

pochwa.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz