Podiatria

Podiatria dziedzina medycyny zajmująca się rozpozna­waniem, zapobieganiem i leczeniem chorób stóp u ludzi. Podiatrzy zajmują się diagnostyką i leczeniem zniekształ­ceń oraz schorzeń i zaburzeń czynnościowych stopy, wy­wołanych zarówno czynnikami miejscowymi, jak i spo­wodowanych chorobami ogólnoustrojowymi, np. cukrzycą. W leczeniu wykorzystuje się zabiegi fizykoterapeutyczne, wkładki i obuwie ortopedyczne, środki farmakologiczne oraz leczenie chirurgiczne.

Tags: , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz