Pogotowie ratunkowe

Pogotowie ratunkowe, instytucja służby zdrowia po­wołana do udzielania doraźnej pomocy lekarskiej w na­głych wypadkach oraz przewożenia rannych i chorych. Pierwsze pogotowie ratunkowe. powstało w 1883 w Wiedniu. Pierwsza sta­cja pogotowia ratunkowego w Polsce powstała w 1891 w Krakowie, a w 1897 z inicjatywy dr. Józefa Zawadzkiego powstała Stacja Po­gotowia Ratunkowego w Warszawie. Do 1909 używano wyłącznie trakcji konnej. Od 1910 koni używano tylko do przewozu chorych – do wypadków wyjeżdżały wy­łącznie samochody. Współcześnie pogotowie ratunkowe. dysponuje nowo­czesnymi jeżdżącymi izbami przyjęć, w których udziela­na jest również pomoc medyczna.

Tags: , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz