Pokrzywka

Pokrzywka, skórna reakcja alergiczna charakteryzują­ca się nagłym pojawieniem się szybko rosnących, płaskowyniosłych wykwitów – bąbli pokrzywkowych, ostro odgraniczonych od otoczenia, zwykle barwy różowej lub jasnoczerwonej. Bąble pokrzywkowe mogą mieć bardzo różną wielkość (od kilku milimetrów do kilku centyme­trów). Intensywny świąd skóry występuje zwykle przed oraz w czasie pojawiania się bąbli, a jego natężenie ma­leje po uformowaniu się zmian. Do najczęstszych czyn­ników etiologicznych ostrej pokrzywki  zalicza się nadwrażliwość na określony rodzaj pokarmu, a do najbardziej uczulają­cych alergenów – ryby, jaja, owoce jagodowe, owoce cy­trusowe, orzechy oraz mleko i jego przetwory.

Pojawie­nie się pokrzywki może być także związane ze stosowaniem niektórych grup leków, np. penicylin, leków zawierają­cych białka, leków ingerujących w metabolizm kwasu arachidonowego czy też wdychaniem wziewnych alerge­nów. Znacznie rzadziej pokrzywka pojawia się w odpowiedzi na działanie czynników fizycznych, takich jak zimno i gorą­co, ukąszenia owadów lub mechaniczne uszkodzenie, jak również jako reakcja na choroby zakaźne i pasożytnicze.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz