Położnictwo

Położnictwo, dział medycyny klinicznej oraz nauka 0 leczeniu i opiece nad kobietą podczas ciąży, porodu i połogu. Zadaniem położnika jest opieka nad kobietą w czasie ciąży, porodu i połogu, umożliwiająca jej urodze­nie i prawidłowe zajęcie się noworodkiem. Do najważniej­szych najważniej­szych operacji w położnictwie należy cięcie cesarskie, alternatywny- dla porodu drogami naturalnymi – sposób zakończe­nia ciąży. Częstym zabiegiem w położnictwie jest również nacięcie krocza (episiotomia), które wykonuje się podczas poro­du drogami naturalnymi, aby zapobiec pęknięciu krocza i ułatwić poród.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz