Posocznica

Posocznica, inaczej sepsa; ciężkie schorzenie cechują­ce się obecnością we krwi bakterii i ich toksyn. Pierwsze objawy posocznica to wysoka gorączka, dreszcze, osłabienie, ob­fite poty, spadek ciśnienia tętniczego i często zaburzenia świadomości. W leczeniu stosuje się wysokie dawki an­tybiotyków dobranych na podstawie antybiogramu oraz drenaż wykrytych ognisk zakażenia. Brak lub nieodpo­wiednie leczenie mogą być przyczyną poważnego powi­kłania – wstrząsu septycznego, który obarczony jest po­nad 50% śmiertelnością.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz